Tünel Segman Contaları

Tünel segmanlarının sızdırmazlık genel olarak EPDM contalar ile sağlanır.

Tünel segman contalarının geliştirilmesi üretim aşamaları, teknik sızdırmazlık testleri ve uygulamaları özel deneyim ve beceri gerektirmektedir.

a4

Tünel segman contaları elastomerden üretilir. Ekstrüzyon yöntemi ile üretilen ve vulkanize edilen contalar ısıl kaynak işlemi ile birleştirlir.

Beton segman ile conta arasındaki temas contalarının tırnak çıkıntıları kısmında olur. Contalar arasındaki temas tam üstüste gelecek şekilde contaların sırt kısmında gerçekleşir .            ( Şekil 1-2 )

a5

 

Boyu 100mm olan yivli çelik plaka kullanılarak, boyu 100 mm. Olan iki conta profili yerleştirilerek asgari 1.5 mm boşluğa kadar sıkıştırılmıştır. 70 santigrat sıcaklıkta teste başlanır.

Testte kullanılan yiv beton segmandaki yiv ile uyumlu olmalıdır. Testte kullanılacak profillerde deplasman olmamalıdır. ISO 3384 standartlarına uygun mekanik ve termal şartlarda test uygulanır.

70 santigrat derecede 3 saat, 1 gün, 7 gün, 30 gün ve 3 aylık bir dönem sonunda reaksiyon  yükleri ölçülür. Reaksiyon yükleri belli aralıklar ile ölçülmeli ve grafikte gösterilmelidir.

a7